klimaatbank ontwerpt
duurzame klantinteracties

EIB’s merkidentiteit en klantinzichten vertaald in digitale uitingen

Onze diensten

Customer profiles / journey research
Concept validation
Customer mindset
Agile UX design & information architecture
Design system

Een beter milieu begint bij jezelf, maar alle hulp is welkom. Zeker als het gaat om financiering. Om de klimaatproblematiek op te lossen, zijn namelijk grote investeringen nodig. De Europese Investeringsbank (EIB) is één van de grootste financiers van innovatieve klimaatprojecten, alleen weten veel start-ups, middelgrote organisaties en zelfs financiële instanties dat niet. Of in ieder geval niet voldoende. Zonde. Daarom maakt de EIB haar digitale dienstverlening steeds een stukje toegankelijker.

situatie

Innovatoren gezocht

De EIB heeft veel mogelijkheden om innovatieve klimaatprojecten te ondersteunen en wil dat zoveel mogelijk organisaties en mensen in Europa daarvan profiteren. Maar, denk je aan subsidies, dan denk je al snel aan trage processen en stapels papierwerk. Van dat schrikbeeld wil de EIB af. Daarom werkten ze een nieuwe, frisse merkidentiteit uit en maken ze die nu samen met Essense concreet. Zowel in uitingen als in werkwijze. Want wat betekent het om met de tijd mee te gaan? Hoe verlaag je de drempels om duurzaam te innoveren? En hoe spreek je de doelgroep beter aan? Maar ook: hoe regel je dat intern?

aanpak

Online gedreven aanpak

Omdat wij geloven in kleine stappen in plaats van grootste reorganisaties, starten we met verschillende, afgebakende projecten. Zo werken we bijvoorbeeld aan een online portal om financiële diensten begrijpelijker en toegankelijker te maken voor jongere generaties en niet-financieel onderlegde mensen. En we verbeteren de interne samenwerking en kennisdeling met een vernieuwd intranet. Waar we ook aan werken, we beginnen altijd met het in kaart brengen van klantinzichten. We doen uitgebreid doelgroeponderzoek – daarvoor zetten we desk research en interviews in. We maken de bestaande inzichten toepasbaar en halen nieuwe inzichten op om zo de digitale dienstverlening te verbeteren. En uiteraard valideren we de verbeteringen met de EIB én hun klanten en relevante stakeholders.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan bij een grote internationale organisatie in coronatijd. Om complexe zaken extern begrijpelijk te maken, moet je het namelijk eerst intern inzichtelijk hebben en alle belanghebbenden meekrijgen. We faciliteren daarom innovatie vooral door interactieve, online sessies, bijvoorbeeld door effectief gebruik van Miro. Dat betekent dat we veel visualiseren met wireframes en designs, veel coachen, en ook minstens zo veel inspireren met onze kennis vanuit andere projecten.

resultaat

Een digitaal ecosysteem voor klimaatinnovatie

Stiekem is de (deels) gedwongen online aanpak precies wat de EIB nodig heeft. Want terwijl we de klantbeleving verbeteren, leren medewerkers beter met elkaar samenwerken en kennis delen. De organisatie leert haar doelgroepen steeds beter kennen en ontdekt hoe je inzichten vertaalt naar concrete acties. Door de complexiteit van de dienstverlening, maar zeker ook verschillen in cultuur, lokale regelgeving en digitale volwassenheid, echt te doorgronden, maakt de EIB financiering begrijpelijk en bereikbaar. Alleen zo kunnen klimaatinnovaties vliegen – zonder CO2-uitstoot natuurlijk.

Sander Kruitwagen

BizOps & Practice Lead

Wil je meer weten over dit klantverhaal?

mail Sander