Privacybeleid

Essense hecht veel waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Het is goed om te weten dat wij uw persoonsgegevens alleen zullen gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“ AVG”). In dit beleid leggen we uit hoe Essense uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om een identificeerbare persoon te traceren of te onderscheiden.

Verzamelen en gebruik van informatie

We kunnen u vragen om ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u essense.eu of www.academy.essense.eu (“website”) gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren omdat u geïnteresseerd bent in onze diensten, opleidingsaanbod of een baan. 

Mogelijk hebben wij uw persoonsgegevens verzameld om diensten aan u als klant te verlenen, als (geïnteresseerde) deelnemer voor een training of het gebruik van uw diensten als deelnemer aan een (gebruikt)onderzoek.

Essense gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden (zoals zakelijke doeleinden) wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot de werking van de website, het verlenen van diensten, het delen van informatie, direct marketing. En alleen als u uw toestemming heeft gegeven waar nodig.

Voorbeelden van doeleinden om persoonsgegevens te verwerken;

  • Uitvoeren van overeenkomsten 
  • Voor het versturen van facturen en het doen van betalingen
  • Om de relatie met onze klanten tot stand te brengen en te beheren
  • Om onze diensten uit te breiden of te verbeteren 
  • Om uw vragen te beantwoorden
  • Voor het verwerken van aanvragen
  • Om registraties te verwerken
  • Het verstrekken van informatie aan deelnemers

Gebruik van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt via een formulier en/of voor een van de volgende doeleinden:

Wanneer u een klant bent van Essense, bewaren wij uw bedrijfs- en contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie voor de duur van de overeenkomst of zoveel langer als nodig is voor het verstrekken van de overeengekomen diensten en/of voor juridische doeleinden (bijv. financiële vereisten en fiscaal recht)

Wanneer u solliciteert bij Essense, bewaren we uw sollicitatiegegevens tot 1 maand na de sollicitatiedeadline. Na deze maand worden gegevens verwijderd of wordt u om toestemming gevraagd om uw gegevens max. 1 jaar te bewaren.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of onze whitepaper downloadt, ontvangen wij zakelijke – en contactgegevens die door u zijn verstrekt en/of zijn ingevuld in een formulier zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel. Uw gegevens worden in deze gevallen bewaard totdat u zich afmeldt. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze trainingen of workshops verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel. We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor de dienstverlening en opvolging. Als u ermee instemt om informatie over toekomstige trainingen en workshops te ontvangen, bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt.

Als uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek van onze klanten, worden alle gegevens verwijderd na afronding van het project.

Marketing Opt-out

U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@essense.eu of gebruik de optie “uitschrijven” in elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

Uw persoonlijke gegevens delen met derden

Essense verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Derden die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, zijn zorgvuldig geselecteerd om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Deze derden ontvangen alleen de noodzakelijke gegevens om de betreffende diensten uit te voeren.

Opslag en verwijdering van persoonsgegevens

We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn. We zullen irrelevante gegevens tijdig verwijderen en vernietigen. Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren en aanbieden en/of wettelijk verplicht is.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Een goede beveiliging van onze systemen is essentieel en daarom hebben we redelijke en passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens zo veilig te houden.

Cookies

Voor analytische doeleinden en een uitstekende beleving van onze website maken wij gebruik van cookies (een klein tekstbestand op uw pc, tablet of mobiel waarin gegevens worden opgeslagen). Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, ontvangt u een melding waarin u uw voorkeuren kunt opslaan. Sommige functies werken mogelijk niet als u cookies blokkeert.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Onder omstandigheden kunt u ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door Essense in te trekken. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben verzameld, of als u contact met ons wilt opnemen om uw recht uit te oefenen, kunt u dat doen via privacy@essense.eu.

U heeft ook het recht om een klacht in te dien bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 22 oktober 2020.