Privacy statement

Essense vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken alle persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacy statement leggen wij uit hoe wij je gegevens verwerken. Voor vragen kan je een mail sturen naar administratie@essense.eu.

Klanten en opdrachtgevers

Om de samenwerking met onze klanten goed te kunnen laten verlopen bewaren wij contactgegevens van de contactpersonen van de opdrachtgever zoals naam, telefoonnummer, mailadres, afdeling en functie. Deze gegevens worden bewaard tijdens en na de samenwerking voor bijv. financiële verplichtingen of toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Mocht je willen dat wij deze gegevens na de samenwerking verwijderen, neem dan contact op met administratie@essense.eu. Wanneer deze persoonsgegevens wel nodig zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen, worden zij bewaard volgens de vastgelegde wettelijke bewaartermijnen.

Daarnaast verwerken wij voor onderzoek wat wij voor klanten doen soms persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen met toestemming van de desbetreffende persoon. Deze gegevens worden verwijderd zodra het onderzoek is afgerond of de gegevens worden geanonimiseerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Essense gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Essense gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Er worden dus geen tracking cookies gebruikt die uw website gedrag volgen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Websitebezoek

Wij houden via Google Analytics het bezoek aan onze websites bij. Dit gebeurt op een privacyvriendelijke manier, waarbij websitebezoek anoniem wordt geregistreerd.

Sollicitatiegegevens

Wanneer je bij Essense hebt gesolliciteerd vragen we je direct hoe lang we je gegevens mogen bewaren. Als je toestemming geeft zodat wij je gegevens langer mogen bewaren, zullen wij je gegevens een jaar na sollicitatie verwijderen. Heb je geen toestemming gegevens om je gegevens langer te mogen bewaren, dan zullen wij ze uiterlijk een maand ons laatste contactmoment verwijderen.

Bezoek van evenementen

Tijdens onze evenementen maken wij regelmatig foto’s of video opnames. Door het bezoeken van onze evenementen geef je toestemming voor het maken en gebruik van deze beelden. Mocht je online beelden tegenkomen die je liever niet gepubliceerd wil hebben, neem dan contact op met administratie@essense.eu, dan kunnen wij deze beelden verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@essense.eu.

Beveiliging en Bewaring

Essense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@essense.eu.

Essense bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat jouw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan je te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Essense jouw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Wanneer er veranderingen plaatsvinden in wetgeving of binnen Essense kan het zijn dat onze privacy statement wijzigt. Onderaan de pagina zie je altijd de datum van de laatste wijziging staan.

Laatste wijziging: 23-08-2018